Betöltés...

Diablo 2 - Pc játéklemez (használt)

A Diablo II a Diablo folytatásaként jelent meg 2000-ben. Továbbfejlesztett hack
& slash akciójának köszönhetően vált a világ legnépszerűbb RPG típusú
számítógépes játékává. A Blizzard North cég készítette, de a Blizzard
Entertainment adta ki az új részt. Történet Az első felvonás után hősünk
rejtélyes körülmények közt eltűnt és magával vitte Diablo vörös lélekszilánkját
is. A hős távozása után újra előtörtek a démonseregek és Tristram elpusztítását
követően elindult az új invázió, ám a világ jelentős mértékben kitágult, ennek
köszönhetően merőben új kalandorok kerekedtek útra, hogy a Gonosszal
szembeszállva bizonyítsák erejüket...ki népe, ki rendje s hite nevében.
Fejezetek Tristram megsemmisült és a Gonosz szerte Menedékföld minden irányában
elterjedt. Minden fejezetben található egy központi város, amelybe mindig
megtalálható a kovács, italkereskedő-gyógyító, illetve új szolgáltatásként a
zsoldosurak, akiktől (fejezettől függően) bérelhetünk nem túl okos gépi
támogatókat. Az első fejezet egyik küldetése után pedig újra találkozhatunk
Deckard Cain öreggel, aki ezentúl ingyenesen azonosítja mágikus cókmókjainkat.
Az adott fejezeten belül található zónákban minden esetben találhatók útpontok
(waypoint), amelyeket megérintve később a városi útpontból kiindulva
felhasználhatók gyors közlekedéshez. Ezek az útpontok az adott nehézségi szinten
elért fejezetek közt is működik. Első Fejezet (Act I) ; Rogue Encampment: A
Világtalan Szem nővéreinek otthont adó lomberdők között található tábor a
kezdőhelyszín. A hat alapküldetés, köztük Andariel démonasszony legyőzésével
továbbindulhatunk... Második Fejezet (Act II) ; Lut Gholein: A virágzó
tengerparti város a kereskedők mekkájaként tündököl. A városon túli környezet
viszont egyre ellenségesebb, köszönhetően a démoni inváziónak és Gonosz sötét
üzelmei nyomán életre keltett Duriel féregdémonnak. Harmadik Fejezet (Act III) ;
Kurast: A buja dzsungel mélyén fekvő ősi várost a démonok ostroma rombolta le,
alig maradtak túlélők és jó állapotú épületek, így aztán bátor kalandozókra vár
a feladat, hogy végezzenek a szörnyek helyi vezetőjével, Mephistoval. Negyedik
Fejezet (Act IV) ; Pandemonium Fortress: A Pokol tornácán állva a Mennyek utolsó
védőbástyájaként tartja vissza a Gonoszt. A Pokol mélyén pedig újra
szembeszállhatunk Diabloval, a Terror Urával. Az első Diablo résszel ellentétben
a már korábban felfedezett pályák a játékból való kilépés után újra megtelnek
ellenséggel, sőt a nehézségi fokozatok váltásával újra átformázza magát a
térképet is a beépített véletlen-térképgenerátor segítségével. Kasztok A Harcos
(Warrior), Íjász (Rogue) és a Mágus (Sorcerer) kasztok eltűntek, helyükre még
rátermettebb kalandorok léptek színre, kik minden tekintetben egyedi
képességekkel vannak felruházva. Barbarian: Az egyszerű utazók által csak
barbárokként emlegetett nép Arreat völgyeiben kialakult magasan fejlett
civilizációt építettek fel, elszigeteltségüket s magányukat senki nem zavarta
meg...mind ezidáig. Látva a Gonosz újabb felbukkanását, több életrevaló harcosuk
elhagyta a biztos földeket és messze a sztyeppéktől keresi magának a hősi
eposzokba illő küzdelmek lehetőségeit. A barbárok a kemény, nehéz nomádság
mintái, kik páratlan fegyverforgatásukról és szívósságukról ismertek. Magas
életerejük és közelharci támadásuk legendás. Egyesek beszámolók szerint támadás
előtt harci üvöltéseket hallatnak így remélve gyors győzelmet vagy csak hogy
rájuk figyeljenek. Törzseik külön-külön fejlesztették mesteri szintre a
legkülönfélébb kézreálló fegyverek használatát és ennek messze a szülőföldtől is
nagy hasznát veheti a brutális harcos. Amazon: Az amazon az Iker-tengertől délre
elterülő szigetvilágból származó fejlett civilizáció kecses és törékeny
harcoskasztjának tagja. Nevéhez méltóan az íjak és nyílpuskák mestere, ám a
lándzsákat és dárdákat is jól forgatják. Ügyességének és páratlan reflexeinek
köszönhetően képes elkerülni az ellenség támadásait, saját támadása pedig
egészen átütővé is válhat. Szent isteni mágiákat is segítségül hívhat, hűsége
jeléül istenei akár valkűröket is biztosíthatnak. Sorceress: Egy titokzatos
mágusrend, a Zann Esu mágusnővérrend életcélja a Gonosz újjászületésével végre
beteljesülhet: Kiderül, hogy évszázadokig majdhogynem mesteri szintre
fejlesztett elementális tehetségük mit is ér a nyílt élet-halál harcok
közepette. Magas intelligenciájukról és jó helyzetfelismerő képességükről
ismertek, akik a fagy, tűz és villám pusztító erejével felruházva keresik a
kihívást. Támadóvarázsaik mellett képesek fagypáncéllal körülvenni önmagukat
vagy akár energiapajzsot is alkotni, az égő kénköves tengerek mélyéről pedig
lángtestű hidrákat csalogathatnak elő és természetesen teleportálhatnak is.
Paladin: A paplovagok rendje a Zakarum egyházat szolgálták egykor. Évszázadokkal
ezelőtt csak zsoldosokként mutatkozó harcosok a Fény hitének buzgó terjesztésébe
fogott szerzetesek testőreiként szolgáltak, ám egyre gyakrabban lettek
hőstetteik és bátorságuk nyomán jobb hittérítők, mint az unalmas könyvmoly
védenceik. Ám a Gonosz első számottevő pusztítása nyomán a rend inkvizíciós
hadjáratba fogott és ezt a lovagok egy kis csoportja nem nézte jó szemmel. Látva
a rengeteg áldozatot, a máglyáktól füstös eget és az egyszerű emberek félelmeit,
több tucatnyian kiváltak a tébolyult egyház soraiból és paplovagként egyenesen a
Gonosz elébe indultak. Védelmező aurájuk hű bajtársaik és ártatlanok védelmére
kel, harci kisugárzásuk viszont a szörnyetegeket hívatott elrettenteni s hogy a
szent kardforgató erejét megnövelje. Szent mágiáikat csak is a tiszta Fényből
merítik, pajzzsal előre rohannak a csatába és a halált megtagadó nyughatatlan
lelkeket és élőhalottakat különös buzgósággal pusztítják. Necromancer: A
nekromanta a legősibb mágiák tudója, aki a Halál borzalmas erejét birtokolja. Az
Élet Nagy Körforgását hivatott fenntartani, ezért a sűrű dzsungelekből
kimozdulva szövetkezett a világ többi népével, hogy ezt a kényes egyensúlyt a
Gonosz uralmának megdöntésével visszabillentse. A Rathma rend papjaként a halál
utáni lét kutatása nyomán megtanulta a holttestek mozgatását, csontvázharcosokat
és -mágusokat kelhet életre, különféle gólemeket alkothat, de akár az egykori
élőt is teljes valójában feltámaszthatja, hogy aztán a sötét varázslóhoz
csatlakozva egykori társai ellen lehessen fordítani. Az enyészet elemi erejét
kihasználva csontlövedékeket formázhat és súlyos mérgeket is kikeverhet. A
nekromanta egyik legsajátságosabb képessége az ellenség sorsába való drasztikus
beavatkozás is, átkai legyengíthetik, nyomorékká tehetik, de lelkét is
megbéklyózva vakságot okozhat, sőt akár az őrület szélére is sodorhatja
áldozatát. A Diablo alatt működött varázslatrendszer teljes egészében eltűnt,
helyére egy formabontó újdonság, az úgynevezett képességfák (skill trees)
kerültek. Mind az 5 kaszt 3 egyedi tehetségágra bontott képességrendszerrel
rendelkezik. Minden egyes szintlépésnél (az első szintlépéstől, tehát 2.
szinttől számítva) kap egy pontot, amit a tehetségágakban található képességek
megtanulására, fejlesztésére fordíthat. Bizonyos szintekként (1.,6.,12.,18.,24.
és 30. szinteken) új tehetségek érhetők el, ám csak akkor, ha a azt megkövetelő
varázslatra legalább egy pontot áldoztál. A karakter fejlődése során
megszerezhető pontokat az act I-en (első pálya) Akara-nál a bájital árusnál
tudod resetelni , így újra elosztani a már megszerzett pontokat. Játékmenet A
korábbi Magic helyére Energy tulajdonság került, de szerepe nem változott az
eredeti Diablóhoz képest, igaz, legalább újratermelődik az elveszett mana. Új
értékként jelent meg viszont a mana- és életerőpontok mellé az erőnlét
(stamina), amely a futás hosszát képes befolyásolni, de pihenéssel, gyaloglással
és a vitalitás (vitality) tulajdonság növelésével lassabban merülhet ki ,
illetve pótolhatja a karakter tartalékait. Az elementális ellenállások (villám
(lightning) és tűz (fire) is sokkal hasznosabbá váltak, mivel megtöbbszöröződött
a mágikus támadók száma és a mágikus (magic) ellenállás helyére rögtön két másik
került (méreg (poison) és fagy (cold), amelyek további életerő veszteséget
illetve természetesen lassító fagyást okozhatnak a alapsebzésük mellett. A
tárgyrendszer nagy változásokon ment keresztül: Megjelentek a csizmák és a
kesztyűk is és eltűnt az övek által kínált stabil italtartalék, most már külön
kell egyre nagyobb tárhelyet biztosítani (a kezdeti 4 alap (öv nélküli)
tárhelyet maximálisan 16 tartalékitalra lehet növelni a megfelelő övek
hordásával). Az eddigi alap, mágikus és egyedi minőség mellett megjelent a zöld
tárgykészlet (set) is, amelynek hatékonysága azzal növekszik, minél több
darabját hordja a karakter, a sárga ritka (rare), ami a mágikus tárgyak és az
egyedi tárgyak köztes képviselője, illetve a szürke foglalatos (socketed)
tárgyak is. A foglalatos tárgyak szintén egy új tárgytípussal, az ékkövekkel
együtt fejtik ki hatásukat, mivel a különböző minőségű (törött (chipped); hibás
(flawed); normális; hibátlan (flawless) és tökéletes (perfect) drágakövek
(ametiszt (amethyst); gyémánt (diamond), rubin (ruby), smaragd (emerald), zafír
(sapphire); topáz (topaz) illetve mágikus koponya (skull) sajátos erőt
kölcsönözhetnek. Színük és megnevezésük sokat sejtetve fejthetnek ki hatást,
fegyverbe sebzést növelhetnek vagy hatékonyabbá tehetnek, páncélba és sisakba
más és más pontot adhatnak, pajzsba téve elementális ellenállásunkat erősíthetik
meg. A szentélyek (shrine) adta bónuszok is komoly módosításokon esettek át,
mivel eltörölték a permanens áldásokat-átkokat és bár csökkentették is a
lehetőségeket, cserébe viszont jóval áttekinthetőbbé, használhatóbbakká és
mindenképp előnyössé váltak. A mágikus vagy jobb minőségű tárgyszerzést továbbra
is a szerencse határozza meg, de a jobb esély a mágikus felszerelések
megszerzése (better chance of getting magic items) nevű értékalapú
statisztikával megnövelhető ez a szerencse. Nagy áldozatok árán lehet erősíteni,
mivel hiába vannak esélynövelő tárgyak, illetve a testpáncélba helyezett
topázok, ha a karakter kevésbé lehet hatékony, mivel ez az érték általában
önmagában található meg és ritka az olyan felszerelés, amely további egyéb,
harcban is kamatoztatható bónuszt is kínál mellette. Minden fejezet központi
városában található olyan kereskedő, amelynél elérhető a gambling (zsákbamacska)
lehetőség, ami a Diablo-ból ismert falábú Wirt fiú szolgáltatásának
továbbfejlesztése: Most már ingyenesen megnézheted a kínálatot, jóval több
lehetséges mágikus tárgyból választhatsz, ám cserébe az adott tárgyról csak a
nevét és a normál adatait tudod meg és csak a tárgy megvásárlásával derítheted
ki, hogy mit is rejtegetett az áhított cucc valójában. A zsákbamacska rendkívül
drága mulatság, ám gyakran lehet szerezni értékes mágikus, ritka, de akár set-
és egyedi tárgyakat is (Utóbbi két minőségnek esélyét a sok javítás és a
kiegészítő teljesen lenullázta). A szörnyek leölése során elérhető ismereteket
kiszedték, alapból le lehet olvasni a bestiák különféle sajátosságait. Jócskán
megnövekedtek az egyedi szörnyek előfordulása, igaz, az elképesztő
névgenerátornak hála igazán egzotikus lénynevekre akadhatunk, de maradtak stabil
fix küldetésszörnyek is. A nehézségi szintek maradtak az eredeti hármasban
(Normál; Rémálom (Nightmare) és Pokol (Hell), viszont az első normál
végigjátszás után a játék lehetőséget biztosít egy új karaktertípus, a Hardcore
(kemény) karakter létrehozásához. Ennek a karaktertípusnak egyetlenegy élete van
és ha elhalálozik, soha többé nem éled újra, csak szellemként marad meg a
játékos karakterlistájába. A maximális szint 99. A többjátékos (multiplayer)
lehetőség tovább bővült és a Battle.net adta szórakozás tette a játékot igazán
sikeressé. 2001-ben jelent meg a Diablo II: Lord of Destruction (A pusztítás
ura) című kiegészítőlemez. (forrás: wikipedia)

Tovább
Adatlap
Ár: 890 Ft
 
Feladás dátuma: 2019.01.21
Eddig megtekintették 0 alkalommal
A hirdető adatai
Tovább

Diablo 2 - Pc játéklemez (használt)
Lehetőségek
Megosztók

Számítógépes játékok rovaton belül a(z) "Diablo 2 - Pc játéklemez (használt)" című hirdetést látja. (fent)